Skip to content

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening bij 24/7 Hart voor Zorg: zorg met een hartelijke toets

Bij 24/7 Hart voor Zorg gaan we verder dan enkel het bieden van zorg. We staan klaar voor individuen van alle leeftijden die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit omvat mensen die kampen met mentale uitdagingen, een lichte verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, huisvestingsonzekerheden, financiële uitdagingen of aanhoudende inkomensproblemen. Ons streven is om hen te inspireren en te begeleiden, zodat zij geleidelijk aan de regie over hun eigen leven kunnen herwinnen. Dankzij onze ondersteuning kunnen zij met vertrouwen en zelfstandigheid bijdragen aan de samenleving.

Onze filosofie: vanuit het diepste van ons hart

  • Bij 24/7 Hart voor Zorg zijn we overtuigd van het belang van pure aanwezigheid. De presentiebenadering vormt het kloppende hart van onze werkwijze. We kiezen er bewust voor om simpelweg daar te zijn voor de ander, wat de basis legt voor een diep vertrouwen. In onze aanpak staat het accepteren van onze zorgvragers centraal, waardoor er ruimte ontstaat voor het onbenoembare. Dit is het fundament van onze benadering volgens de presentietheorie.

Onze missie: uw behoefte, onze inzet

  • In al onze diensten staat de individuele behoefte van de zorgvrager voorop. We zetten ons volledig in om hun kracht te versterken en hun zelfstandigheid te bevorderen. In partnerschap met onze zorgvragers onderzoeken we de kansen binnen hun netwerk en benutten deze waar mogelijk. Het gaat ons niet om wat iemand niet kan, maar om wat iemand wél in zijn mars heeft.

Cultuur sensitieve zorg: uw unieke behoeften, onze aandacht

  • In een wereld vol verscheidenheid leveren we zorg met oog voor culturele nuances. We erkennen dat individuele aanpak centraal staat en streven naar een toegankelijke benadering. Onze stelregel is helder: we zijn transparant in onze intenties en acties.

Onze visie: uw welzijn, onze richting

  • Het welzijn van kwetsbare personen staat bij ons op de voorgrond, niet louter hun problemen. We concentreren ons op hun potentieel en wensen, op plekken waar ze zich vertrouwd voelen (meestal hun eigen woonomgeving), gesteund door dierbaren en met ruimte voor persoonlijke groei. Elk individu verdient onze aandacht en eerbied, met de nadruk op zelfvoorziening, hoop en een betekenisvolle levensinvulling. Wij verbinden ons met gelijkgestemde organisaties die zich inzetten voor huisvesting, werk en maatschappelijke betrokkenheid.

Samen zorg, met een hartelijk randje

  • Bij 24/7 Hart voor Zorg is onze toewijding niet enkel gericht op zorg, maar ook op het bevorderen van authentieke menselijke banden. Onze mobiele zorgverlening wordt gekenmerkt door empathie en toewijding, met als ultieme missie het begeleiden van onze cliënten naar een hoopvolle toekomst. Zorg uit ons hart, voor uw welzijn.