Skip to content

Onze missie

24/7 Hart voor zorg wil zich inzetten voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving, door hen te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen op maat. Dit doen wij door middel van een actieve en outreachende aanpak, waarbij de behoeften en wensen van de cliënten centraal staan. Wij willen een betrouwbare en effectieve samenwerkingspartner zijn voor onze cliënten en onze partners in de regio.

In onze missie streven we ernaar om zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de culturele achtergrond en individuele behoeften van de cliënten. We erkennen dat diversiteit een belangrijke factor is en we streven naar inclusie en gelijke toegang tot zorg voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond of situatie.

Onze visie

24/7 Hart voor zorg streeft naar een samenleving waarin iedereen kan participeren en meetelt. Wij geloven dat iedereen recht heeft op ondersteuning en zorg op maat, ongeacht zijn of haar achtergrond of situatie. Wij willen ons inzetten voor een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten en waarin er ruimte is voor diversiteit en inclusie.

Om onze visie te realiseren, zetten we ons in voor het verminderen van sociaaleconomische ongelijkheid en het aanpakken van maatschappelijke barrières die kwetsbare mensen kunnen belemmeren om volledig deel te nemen aan de samenleving. We streven naar gelijke kansen en rechten voor iedereen en werken samen met partners in de regio om deze doelen te bereiken.