Skip to content

Heb je een opmerking of zorg?

Bij 24/7 Hart voor Zorg streven we ernaar uitstekende zorg en ondersteuning te bieden. Desondanks kunnen er momenten zijn waarop dingen niet volledig naar wens verlopen. Mocht dat zo zijn, dan horen wij dit graag van je. Elke vorm van feedback helpt ons niet alleen om het gesprek met je aan te gaan, maar ook om onszelf te blijven verbeteren.

We nodigen onze cliënten, hun familie, wettelijke vertegenwoordigers, voogden, mentoren en curatoren van harte uit om eventuele opmerkingen of zorgen met ons te delen.

Welke stappen kun je nemen?

  1. Open dialoog: Je kunt beginnen door de kwestie te bespreken met de betrokken medewerker of hun leidinggevende. Dit kan vaak de snelste en meest effectieve manier zijn om begrip te kweken of eventuele misverstanden op te helderen.
  2. Schrijf je gedachten: Als je je opmerkingen of ongenoegen wilt uiten, kun je dit (digitaal) doen via ons feedbackformulier voor opmerkingen en zorgen. Je mag ook je opmerkingen delen via info@hartvoorzorgnederland.nl
  3. Externe stap: Wij zijn aangesloten bij een externe partij genaamd ‘Klachtenportaalzorg’. Als je om welke reden dan ook geen gesprek wilt of dit niet tot een bevredigende oplossing leidde, kun je ervoor kiezen om je feedback bij een onafhankelijke externe partij neer te leggen. Deze partij beoordeelt de kwestie.
    Link: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

We vragen je om bij het beschrijven van jouw opmerkingen duidelijk aan te geven waarover het gaat, wie betrokken zijn en wat er precies is gebeurd. Meer informatie over het vervolgproces na het indienen van feedback vind je hier in onze klachtenformulier. Je kunt je opmerkingen (digitaal) indienen via de volgende link: klachtenformulier (onderaan deze pagina)

Klachtenformulier 24/7 Hart voor Zorg:

Uw zorg, onze prioriteit!

Bij 24/7 Hart voor Zorg streven we altijd naar de beste zorg. Mocht u desondanks opmerkingen of ontevredenheid ervaren, horen wij dit graag om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Onze zorgcoördinator staat klaar om u te begeleiden.

Maak gebruik van dit formulier om uw ervaring te delen:

Algemene gegevens

Omschrijving incident

Geef in het onderstaande veld een duidelijke beschrijving van de situatie. Mocht u meer ruimte nodig hebben, kunt u een bijlage toevoegen.

Algemene gegevens

Omschrijving incident

Geef in het onderstaande veld een duidelijke beschrijving van de situatie. Mocht u meer ruimte nodig hebben, kunt u een bijlage toevoegen.